•  

     

Konferencja dla organizacji pozarządowych powiatu chrzanowskiego. Rozwój, Komunikacja i Koordynacja

Konferencja połączona z warsztatami będzie okazją do zdobycia fachowej wiedzy i integracji lokalnych NGO.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 4 marca 2024 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej: ngo@powiat-chrzanowski.pl

 

W programie:
Wykład: Mała organizacja, wiele tematów - jak sprawnie zarządzać sprawami małej organizacji pozarządowej?
Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu organizacją pozarządową jest wielość i różnorodność zadań, które stają przed zarządami. Wykład jak dopilnować najważniejsze aspekty i równocześnie nie zginąć w gąszczu spraw.

Wykład: Finansowanie działań NGO w oparciu o różnorodne źródła i mechanizmy.
Stabilność finansową organizacji najlepiej oprzeć na kilku źródłach, dopasowanych do specyfiki jej działań oraz możliwości zespołu organizacji. Ciekawe i mniej znane mechanizmy pozyskiwania środków oraz aktualny przegląd źródeł grantowych, w tym zbliżających się konkursów unijnych.

Warsztaty do wyboru:
1. Za nami rok pełen sukcesów! Czyli o komunikowaniu efektów działań organizacji.
Jak podsumowywać i komunikować działania organizacji. Formalne obowiązki NGO w zakresie sprawozdawczości merytorycznej jak i dobre praktyki w komunikowaniu efektów działań NGO. Kiedy, komu i w jaki sposób najlepiej prezentować sprawozdania merytoryczne.

2. Czy leci z nami pilot? Czyli jak zaangażować i skoordynować zespół członków i wolontariuszy NGO.
Przełożenie zapału do nowego pomysłu na codzienne i wytrwałe działanie jest jednym z największych wyzwań w prowadzeniu zespołu NGO. Praktyki i narzędzia, które ułatwią zapanowanie nad komunikacją w zespole i mobilizowanie wszystkich do działania.


Prowadzący:

Joanna Czarnik – ekspertka ds. NGO, menadżerka społeczna, psycholog, trenerka, mentorka. Członkini Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz prezeska Biura Edukacji i Finansów (działalność gospodarcza Fundacji BIS). Od kilkunastu lat zarządza organizacjami pozarządowymi oraz projektami edukacyjnymi i animacyjnymi. Wspiera liderów w inicjowaniu działań i radzeniu sobie z wyzwaniami w przewodzeniu innym. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków na działalność. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz sieciowanie i współpracę między organizacjami pozarządowymi.

Katarzyna Wychowaniec - z wykształcenia pedagożka i animatorka społeczno- kulturowa. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze pozarządowym, jak i w instytucjach kultury. Animatorka, trenerka, doradczyni, organizatorka oraz koordynatorka wielu projektów, działań społecznych, kulturowych oraz ekologicznych. Autorka warsztatów, scenariuszy oraz narzędzi edukacyjnych (gry planszowe, kreatywne zeszyty ćwiczeń, bajki Kamishibai, słuchowiska ect.). Z trzecim sektorem związana od ponad 10 lat, z Fundacją BIS współpracuje od ponad 5 lat. W ramach działań BISu lideruje i prowadzi sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie z zakresu pisania wniosków konkursowych, pozyskiwania środków na działania, planowania i budowania strategii działań w organizacjach.

Mateusz Gigoń – w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych pracuje jako animator, doradca ds. NGO, specjalista w Centrach Organizacji Pozarządowych. Z wykształcenia pedagog oraz asystent osoby niepełnosprawnej. W III sektorze od 2014 roku. W tym czasie zajmował się m.in. pracą z osobami w różnych grupach wiekowych (również marginalizowanymi społecznie i osobami z niepełnosprawnościami) oraz koordynacją projektów edukacyjnych. Wspiera NGO w analizie źródeł finansowania i pozyskiwaniu środków na działalność, w pisaniu wniosków konkursowych oraz skutecznej realizacji projektów. Pomaga także w zapewnianiu dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Formularz
plik docx - 78 KB
 
 
Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl
Script logo