•  

     

Wielka feta w Myślachowicach

Miejscowość ma co świętować. W piątek uroczyście otwarto nowo wybudowane boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, siłownię i kącik do gry w szachy. Miejscowa jednostka OSP otrzymała klucze do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zaś najmłodsi zawodnicy UKS Błyskawica nowe stroje i piłki do gry.

 

Burmistrz Jarosław Okoczuk wraz z radnym wojewódzkim Rafałem Kosowskim oraz prezesem UKS Błyskawica w Myślachowicach Zbigniewem Zającem przekazują najmłodszym zawodnikom stroje i piłki

 

Odnowa centrum wsi rozpoczęła się wiele lat temu. W 2009 roku powołano grupę inicjatywną, która opracowała plan odnowy miejscowości. Zebranie wiejskie zatwierdziło go rok później. W 2014 roku zrealizowano I etap inwestycji. Powstało wówczas wielofunkcyjne boisko, zadaszone miejsce na grilla, altana, miejsca postojowe, teren został odwodniony, oświetlony. Realizacja tych prac kosztowała około 800 tys. zł, w tym blisko pół miliona złotych dofinansowania na ten cel pozyskano z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

- W 2017 roku zrealizowano etap drugi, obejmujący budowę placu zabaw, na co gmina wydatkowała 240 tys. zł – przypomina Jacek Woch, sołtys Myślachowic, sprawujący tę funkcję nieprzerwanie od 14 lat.

W 2020 roku rozpoczął się trzeci etap inwestycji. We wsi powstały boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, siłownia na świeżym powietrzu i dwa stanowiska do gry w szachy, co kosztowało 368 tys. zł. Na ten cel gmina Trzebinia otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” w wysokości nieco ponad 127 tys. zł.

- Teren zmienił się nie do poznania. Mieszkańcy, zarówno ci najmłodsi, jak i starsi, zyskali miejsce, gdzie aktywnie mogą spędzać czas – podkreśla burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Uroczyste zakończenie trzeciego etapu realizacji odnowy wsi było też okazją do przekazania OSP Myślachowice lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Ranger. Z kolei najmłodsza drużyna UKS Błyskawica w Myślachowicach otrzymała stroje i piłki do gry.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

Script logo