•  

     

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.

 

 

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Pod numerem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 18 – 8 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

 

Średni czas oczekiwania na połączenie z TPK wynosi zaledwie kilkanaście sekund. Podczas rozmowy personel medyczny udziela konsultacji dotyczących stanu zdrowia, w razie potrzeby może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

 

 

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci dzwoniącemu pacjentowi:

- wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- kontakt z lekarzem POZ w godzinach pracy poradni
- wezwanie zespołu ratownictwa medycznego – w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

TPK obsługuje połączenia w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Co istotne, z konsultacji mogą również skorzystać osoby niesłyszące. Z myślą o nich w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu działa wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.


Poniżej link do materiału w serwisie YouTube na temat TPK.
https://www.youtube.com/watch?v=gGZ8Sy0P8Iw


Szczegóły dotyczące TPK są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo