•  

     

Szpital uzyskał certyfikaty ISO

Chrzanowska lecznica otrzymała certyfikaty ISO w zakresie „Udzielania kompleksowych, wielospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i ich profili”. Dziękujemy personelowi za ciężką pracę i dobrą organizację, która przyczyniła się do tego sukcesu.

 

Certyfikaty  potwierdzają dbałość o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawy warunków pracy personelu.

Oceny dokonano w trakcie audytu zewnętrznego. Cykl certyfikacyjny potwierdził wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wytycznymi norm:

  • ISO 9001: 2015 system zarządzania jakością
  • ISO 14001: 2015 system zarządzania środowiskiem
  • ISO 45001: 2018 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • ISO 27001: 2013 system zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Źródło: www.powiat-chrzanowski.pl

Script logo