•  

     

Skala wycinki w Puszczy będzie mniejsza

Władze Trzebini oraz przedstawiciele Lasów Państwowych wypracowali kompromis w sprawie wycinki drzew w Puszczy Dulowskiej. Obowiązujący dziś Plan Urządzania Lasu został zmodyfikowany.

Wycinka będzie mniejsza niż zakładano. Na powierzchni 11,5 ha wstrzymano zaplanowane w tym dziesięcioleciu cięcia. Pozyskanie drewna odroczono do czasu zatwierdzenia kolejnego Planu Urządzania Lasu. Dodatkowo na obszarze blisko 32 ha wycinkę rozłożono w czasie. Chodzi o to, by nie wycinać tam całości drzewostanu, tylko rozłożyć prace na co najmniej 30 lat. Ponadto, część drzew zostanie. Chodzi głównie o pasy drzewostanu przy głównych arteriach w Puszczy. Będą tam prowadzone wyłącznie cięcia pielęgnacyjne, obejmujące usuwanie chorych sztuk, stanowiących zagrożenie.

W spotkaniu z przedstawicielami Lasów Państwowych, poza burmistrzem, uczestniczyli też radni 

 

Podczas ostatniego spotkania z udziałem przedstawicieli trzebińskiego samorządu oraz Lasów Państwowych leśnicy przekonywali, że nie można całkowicie wstrzymać wycinki.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, że w Puszczy będą rosły wyłącznie stare drzewa. Takie drzewostany są bardziej podatne na różne choroby. Dlatego musimy wiekowo różnicować drzewostan. Wtedy las jest bezpieczniejszy – tłumaczył Grzegorz Janas, naczelnik wydziału urządzania lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W Puszczy Dulowskiej zmieniają się warunki hydrologiczne. Obniża się poziom wód gruntowych. Starszym drzewom trudno dostosować się do zmieniających się warunków, bo nie są już w stanie wykształcić odpowiedniego systemu korzeniowego. W przeciwieństwie do nowo nasadzonych. Im jest znacznie łatwiej. Stąd podejmowane przez leśniczych działania.

 

Mapa, przygotowana przez Nadleśnictwo Chrzanów, pokazująca wprowadzone zmiany do Planu Urządzania Lasu

 

- Z powodu braku wody drzewostan zaczyna obumierać. Na tym terenie mamy do czynienia z małą zwięzłością gleby. Gdy wieje wiatr, drzewa mogą się przewracać. Osłabiony drzewostan jest też mało odporny na szkodniki – Ewelina Boruń, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów, wyjaśniała, dlaczego koniecznym jest wiekowe różnicowanie drzewostanu.

  • Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami leśnicy mają obowiązek nowych nasadzeń w miejscu prowadzonej wcześniej wycinki w terminie do 5 lat. I to robimy – przekonywał Marek Mróz, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Chrzanowie.

Po trwającej około dwóch godzin dyskusji władze miasta zaakceptowały przedstawione przez Lasy Państwowe propozycje, dotyczące Planu Urządzania Lasu.

 

Spotkanie odbyło się na terenie Puszczy Dulowskiej

 

- Podczas ostatniego spotkania online w sprawie wycinki w Puszczy Dulowskiej obiecałem nadal działać w tym temacie. Udało nam się porozumieć z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych i we współpracy z chrzanowskim Nadleśnictwem znaleźć kompromis, za co dziękuję – mówił burmistrz Jarosław Okoczuk.

Burmistrz podziękował również mieszkańcom, którzy zaangażowali się w obronę Puszczy: - Tego sukcesu nie byłoby bez waszego wsparcia.

 

Źródło: www.trzebinia.pl

 

Script logo