•  

     

Rafał Kosowski kandydat na burmistrza Chrzanowa

Sprzątanie miasta i sołectw, koszenie i  utrzymanie zieleni, łatanie dziur, asfaltowanie ulic, naprawa chodników i budowa nowych, bezpieczne przejścia dla pieszych, energooszczędne oświetlenie ulic oraz budowa parkingów -  TO AKTUALNIE PRIORYTETOWE ZADANIA.
 
Podjęcie budowy nowoczesnego „Zielonego osiedla” mieszkaniowego obok os. Młodości (między ulicami Witosa i Nowakowskiego oraz między Szarych Szeregów i ciepłownią). Ten teren idealnie nadaje się do życia i wypoczynku po pracy, a nie jako miejsce budowy spalarni śmieci.
 
Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży z gminy Chrzanów i usprawnienie komunikacji na terenie miasta i sołectw, m.in. na osiedlu Niepodległości, Północ oraz Kąty. Znaczne zwiększenie kursów do Katowic i Krakowa.
 
Ograniczenie smrodu z wysypiska, obniżka cen śmieci, zazielenienie gminy poprzez nasadzenia drzew i krzewów,  budowa kanalizacji.  Ekologia na miarę XXI wieku .    
 
Regularne konsultacje z mieszkańcami  we wszystkich ważnych kwestiach dla gminy.
 
Zmiany w działaniu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego na korzyść mieszkańców gminy, z podziałem na miasto i sołectwa.
 
Budowa nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej przy basenie na os. Kąty (treningi, mecze, koncerty muzyczne, imprezy miejskie i ponadlokalne).
 
Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach i wydłużenie czasu pracy tych placówek.
 
Poprawa jakości edukacji w gminie. Umożliwienie skorzystania mniej zdolnym uczniom z bezpłatnych zajęć edukacyjnych wyrównawczych, a uczniom uzdolnionym – z dodatkowych zajęć rozwijających, a także ze stypendiów naukowych i pomocowych.
 
Uruchomienie profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców naszej gminy (m.in. dla dzieci wymagających poradnictwa specjalistycznego; łatwiejszy dostęp do psychologów).
 
Utworzenie dziennych domów pobytu dla seniorów, powołanie Gminnej Rady Seniorów, wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
 
Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości i przygotowanie terenów inwestycyjnych.
 
Stworzenie rodzinnego centrum rekreacyjnego przy potoku Chechło – od Pogorskiej po Borowcową, z ciągiem pieszo-rowerowym, miejscem przygotowanym m.in. do grillowania, pieczenia ziemniaków po cabańsku, z placem zabaw dla dzieci oraz psim parkiem.
 
Budowa  mieszkań komunalnych  oraz  w ramach TBS.
 
Utworzenie Centrum Koordynacji Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością.
 
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie.
 
 
Budowa nowych tras rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.
 
Zrównoważony rozwój miasta i sołectw.
Script logo