•  

     

PCPR zachęca do składania wniosków o wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizuje program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON.

 

 

Program obejmuje dwie formy wsparcia (dwa moduły):

- likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r.)

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wnioski można składać do 10 października 2021 r.)

Więcej informacji pod nr tel. 32 624 11-30 wew. 27 i na stronie pcprchrzanow.pl lub pfron.org.pl.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo