•  

     

Otwarcie domu wiejskiego w Pogorzycach

31 maja otwarto nowoczesny, przestronny budynek, który posłuży mieszkańcom sołectwa Pogorzyce, jako miejsce spotkań i inicjatyw. Swoją siedzibę będątu miały: Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtys, a także filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoje miejsce znajdzie tu również Koło Gospodyń Wiejskich.

 

 

To miejsce, które z pewnością otwiera nowe możliwości dla Pogorzyc. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd i windę, własną kotłownię gazową i instalację wentylacji mechanicznej, a nawet klimatyzację. Wykonano drogę dojazdową, plac manewrowy wraz z parkingiem.

Inwestycja kosztowała 4,9 mln zł. Gmina pozyskała też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 30 000,00 zł na realizację prac budowlano-remontowych w części przeznaczonej na remizę strażacką.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo