•  

     

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach

Gmina pozyskała 450 tys. zł na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.

 

 

Dofinansowanie na wóz strażacki, którego całkowity koszt wynosi ponad 800 tys. zł, pochodzi z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło: www.chrzanow.pl

Script logo