•  

     

Konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów"

Organizatorem konkursu jest  : 

  • Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 
  • Polski Związek Narciarski 
  • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN 
  • Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 
  • Fundacja PZU 

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub w grupach ( maksymalnie do 3 osób) 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej na arkusz o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. 

Rozsztrzygnięcie konkursu - 8 marca 2019r. 

Zapraszamy do udziału! Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ! 

 

Dodaj komentarz
Script logo