•  

     

Chrzanowska lecznica ma nowego dyrektora

Artur Baranowski został wybrany na nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Artur Baranowski ma 46 lat. Mieszka w Krzeszowicach. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Ukończył wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe m.in. z zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Politechnika Krakowska). Pracował m.in. na stanowisku kierownika Referatu ds. Działalności Gospodarczej i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach. Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. administracyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach.

Od 2002 roku jest wykładowcą m.in. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz BHP. Uczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach.

Dodaj komentarz
Script logo