Comenius dla zespołu szkół nr 1

Drukuj
PDF

Szkoła Podstawowa Nr 8 przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie wystąpiła w lutym 2011 roku z wnioskiem do Narodowej Agencji o przyznanie grantu na realizację Wielostronnego Projektu w ramach międzynarodowego programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt nosi tytuł: „Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie.”

Głównym pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest szkoła podstawowa w Pontecorvo we Włoszech. Po akceptacji formalnej i merytorycznej wspólny projekt zaakceptowano w 10 szkołach z dziewięciu państw Unii Europejskiej. Projekt prowadzony przez Zespół szkół Nr 1 jest jedynym europejskim projektem w Chrzanowie. Nasz polski wniosek został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję i odtąd będziemy współpracować przez dwa lata 2011-2013 ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Bułgarii, Cypru, Portugalii, Węgier i Łotwy. Czeka nas wytężona dwuletnia współpraca, której owoce mają podnieść efektywność pracy szkoły stwierdza dyrektor ZS 1 Chrzanów Marian Sadzikowski.

Celem projektu jest stworzenie atmosfery  współpracy i szacunku, wolnej od uprzedzeń i nietolerancji w społeczeństwach europejskich poprzez wiedzę o zwyczajach żywieniowych poszczególnych państw. Główną ideą jest posiłek i zajęcie miejsca przy wspólnym stole.

Szkolni koordynatorzy projektu to czynni zawodowo nauczyciele szkół podstawowych uczący różnych przedmiotów i posługujący się językiem angielskim i włoskim. W tych językach będą wykonywać z uczniami zadania projektu, komunikować się za pomocą emailii, videokonferencji, listów, itp. Zadania projektu będą obejmować między innymi: prezentację szkół, wybranie wspólnego LOGO, stworzenie strony internetowej i blogu projektu, przygotowywanie posiłków charakterystycznych dla poszczególnych państw, uczniowie uczyć się będą gościnności, zwyczajów i stylów życia swoich przyjaciół z różnych stron Europy, poznają także „zakazane” pożywienie ze względów religijnych. Zapoznają się z tradycyjnymi posiłkami spożywanymi w trakcie świąt narodowych i religijnych, wymienimy się legendami związanymi z pożywieniem. Wszystkie działania dokumentowane będą w formie rysunków, zdjęć, filmów, prezentacji, występów na żywo.

"Liczymy na miłe wrażenia z planowanych wycieczek szkolnych związanych z tematem projektu. Na zakończenie podsumujemy efekty naszych licznych działań i dociekań w formie publikacji książki kucharskiej, zawierającej narodowe posiłki i wypracowane „europejskie menu”" - wyjaśnia nauczyciel angielskiego pani Bernadetta Utzig.

Poszczególne etapy prac podlegać będą ewaluacji podczas pięciu wizyt zagranicznych w partnerskich szkołach. We wszystkich działaniach projektu zaangażowani będą także uczniowie z klas integracyjnych, zgodnie z profilem szkoły. Uczniowie odwiedzą do cypryjską szkołą w Ankarze, pojadą do przyjaciół w Bułgarii, Turcji, Portugalii oraz Włoch. Wizyty będą znakomitą okazją podsumowania wspólnego trudu dla rozwijania partnerstwa europejskiego. Stworzą atmosferę dla sprawdzenia się w sprawnościach językowych, poszerzą wiedzę kulturoznawczą uczniów i nauczycieli, stworzą podwaliny pod przyszłą trwałą współpracę między szkołami przystępującymi do realizacji tego bardzo interesującego programu.

Projekt został w lipcu pozytywnie zaopiniowany przez europejski portal informuje koordynator zajmujący się współpracą między szkołami: „eTwinning”. Na stronach internetowych tego portalu prowadzona będzie dokumentacja i kronika projektu celem informowania społeczności szkół Europy o promocji europejskiego wymiaru edukacji w naszych szkołach, o prowadzeniu przez nas dialogu międzykulturowego i rozwijaniu kompetencji językowych.

"W ciągu tych dwóch lat poszerzymy ofertę szkoły o zajęcia rozwijające z języka angielskiego, włoskiego, spróbujemy rozmawiać  w języku portugalskim, bułgarskim i łotewskim. Wierzymy, że realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia przysporzy uczniom naszej szkoły wielu pozytywnych wrażeń i będzie niezapomnianą europejską przygodą".

"Wierzymy, że pierwsza wizyta szkół partnerskich w listopadzie tego roku przyczyni się do promocji miasta i Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Już teraz serdecznie zapraszamy Przyjaciół naszego projektu do zainteresowania się naszymi działaniami. Będzie to piękne uwieńczenie jubileuszu XXV lecia szkoły na osiedlu Młodości" kończy Marian Sadzikowski.

Źródło www.chrzanow.pl

Dodaj komentarz

Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.


Kod antysapmowy
Odśwież

Newsletter